Beleid voor persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens

Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens
Bij WODEN A/S (hierna “WODEN” of “wij” genoemd) heeft de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens een hoge prioriteit.

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens stelt duidelijke richtlijnen voor de wijze waarop WODEN A/S uw persoonsgegevens verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg over hoe we de persoonsgegevens gebruiken die u achterlaat en/of invoert wanneer u onze website bezoekt en wanneer u de verschillende diensten op onze website gebruikt.

Gegevensbeheerder en contactinformatie

Deze website wordt beheerd door en is eigendom van:
WODEN A/S
Balticagade 12A
8000 Aarhus C
BTW-nr.: 35240349
Tel. 38 40 04 44
customerservice@woden.com

Verzamelen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld in een of meerdere van de onderstaande situaties:
 • Wanneer u een aankoop doet op www.wodenstore.nl
 • Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief van WODEN
 • Wanneer u een persoonlijk account aanmaakt op de website van WODEN
 • Wanneer u deelneemt aan een van onze prijsvragen

Als u uw e-mailadres in meer dan één van de bovenstaande situaties gebruikt, worden uw persoonsgegevens slechts op één plaats verzameld en geregistreerd. Zo kunnen uw gegevens worden opnieuw worden gebruikt wanneer u bij ons winkelt en ontvangt u niet meer dan één keer hetzelfde marketingmateriaal van WODEN.

U wordt altijd op de hoogte gesteld van het verzamelen van uw persoonsgegevens.
De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen omvatten: uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en soortgelijke identificatiegegevens, en informatie over uw navigatie op de website.

Bij het invoeren van uw gegevens zal altijd worden vermeld of het invoeren vrijwillig of noodzakelijk is voor het voltooien van de gewenste actie.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Uitvoering van een bestelling op onze websites
 • Abonneren op een nieuwsbrief
 • Beheer van uw gebruikersaccount/-profiel
 • Verspreiding van ander marketingmateriaal, inclusief uitnodigingen voor evenementen
 • Deelname aan prijsvragen of andere evenementen
 • Het verzamelen en evalueren van consumentenbeoordelingen
 • Statistieken
 • Andere marketingactiviteiten

WODEN verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien hiervoor een juridische grondslag is.

Verspreiding van marketingmateriaal via nieuwsbrieven is gebaseerd op bij het abonneren gegeven toestemming. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrieven door in de ontvangen e-mail te klikken op ‘Uitschrijven’.


WODEN houdt statistieken bij over welke gedeelten van de site onze gebruikers bezoeken. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens. Wel gebruiken we navigatiegegevens van al onze gebruikers om te achterhalen hoe onze gebruikers als groep www.wodenstore.nl gebruiken en om te proberen de website nog beter te maken. We kunnen niet zien waar u vandaan komt of waar u op internet browset wanneer u onze site verlaat.

Wij verkopen geen informatie over het gebruik of de navigatie van onze gebruikers op onze website, en maken die ook niet anderszins openbaar. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en maken die ook niet anderszins openbaar.

Openbaarmaking aan andere gegevensbeheerders

Uw persoonlijke gegevens worden in principe niet zonder uw toestemming aan een derde bekendgemaakt. WODEN draagt uw gegevens alleen over aan betrokken vervoerders voor de levering en draagt uw persoonlijke gegevens niet over, verkoopt deze niet en stelt deze ook niet op andere wijze beschikbaar aan andere derde partijen, zoals andere bedrijven.
 
Onder bepaalde omstandigheden en in het kader van wet- of regelgeving kan het noodzakelijk zijn om informatie over te dragen aan overheidsinstanties of de politie.
In het geval van reorganisatie of volledige of gedeeltelijke verkoop van de onderneming, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld op basis van de Deense regelgeving voor gegevensbescherming die op dat moment van kracht is.

Overdracht aan gegevensverwerkers

Uw persoonsgegevens worden ook doorgegeven aan de partners van WODEN die namens WODEN diensten verlenen, bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven. Deze partners verwerken de persoonsgegevens alleen in opdracht van WODEN en doen dit overeenkomstig de instructies en richtlijnen van WODEN.

Verwijdering van persoonsgegevens

We verwijderen uw persoonsgegevens wanneer we deze niet meer hoeven te verwerken voor een of meer van de doeleinden zoals vermeld in sectie 3 hierboven. De informatie kan echter in geanonimiseerde vorm langer worden verwerkt en opgeslagen.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u hieronder in ons Cookiebeleid.

Veiligheid

We hebben veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan de strenge normen van ons veiligheidsbeleid. Daarom streven wij naar optimale bescherming van de kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens.

We beschermen u tegen fraude wanneer u aankopen doet op www.wodenstore.nl. Zo werkt onze webshop samen met bijvoorbeeld Valitor en beschermen we via SSL-versleuteling (Secure Socket Layer) de gegevens die via het internet worden verstuurd in het kader van aankopen. Noch WODEN noch andere partijen kunnen de gegevens zien. Zolang u op onze website surft om goede deals of leuke producten te vinden, vindt er geen versleuteling plaats, maar zodra u uw betalings- of creditcardgegevens invoert, gaat u naar een zogenaamde veilige ruimte.

In deze veilige ruimte wordt de informatie versleuteld en worden uw persoonlijke gegevens beschermd. Bij Valitor wordt de creditcardinformatie gevalideerd, wat betekent dat wordt beoordeeld of de kaart is geblokkeerd of anderszins ongeldig is. Als alles in orde is, krijgt u bericht dat de bestelling is bevestigd.

WODEN ontvangt geen informatie over uw creditcardnummer of de vervaldatum, maar wordt ervan op de hoogte gesteld dat een bedrag voor WODEN is gereserveerd voor het moment waarop de bestelling is afgehandeld. Wanneer de bestelling naar GLS wordt verzonden, wordt het gereserveerde bedrag overgemaakt naar onze rekening bij Valitor.


We kunnen verificatiecontroles uitvoeren, om u en onze andere klanten te beschermen tegen fraude en een hoog beveiligingsniveau van online aankopen te handhaven. De verificatiecontrole kan de gegevens omvatten die u verzendt bij het bestellen, inclusief uw adres- en betalingsgegevens.

Uw rechten

U hebt te allen tijde recht op inzage in de persoonsgegevens over u die wij verwerken, bepaalde wettelijke uitsluitingen daargelaten. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en verder verwerken van uw persoonsgegevens, inclusief profilering/geautomatiseerde besluitvorming. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, verwijderen of blokkeren overeenkomstig de betreffende regelgeving. Bovendien hebt u het recht om inzage te krijgen in door u aan ons verstrekte informatie over uzelf.

Intrekking van de toestemming

U kunt de toestemming die u ons hebt verleend, intrekken. We zullen uw gegevens dan verwijderen, tenzij we op een andere basis kunnen doorgaan met de verwerking. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via customerservice@woden.com of via ons contactformulier op www.wodenstore.nl. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrieven door in de ontvangen e-mail te klikken op ‘Uitschrijven’.

Links naar andere websites, enz.

Onze website kan links bevatten naar andere websites of naar geïntegreerde websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven of voor de handelwijze van dergelijke bedrijven met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens. Wanneer u andere websites bezoekt, raden wij u aan het beleid van de site-eigenaar wat betreft de bescherming van persoonsgegevens en ander relevant beleid te lezen.

Wijziging van gegevens, enz.

Als u wilt dat wij persoonlijke informatie die wij over u hebben geregistreerd bijwerken, wijzigen of verwijderen, als u inzage wilt in de persoonlijke informatie die over u wordt verwerkt, of als u vragen hebt over de bovenstaande richtlijnen, neem dan contact met ons op via customerservice@woden.com of + 45 38 40 04 44. U kunt ons ook schrijven op het volgende adres:

WODEN A/S
Balticagade 12A
8000 Aarhus C
Denmark

Hoe een klacht in te dienen

Als u een klacht wenst in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen op de wijze zoals hierboven beschreven in paragraaf 12. U kunt ook contact opnemen met de Deense Autoriteit Persoonsgegevens: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300, Copenhagen K, Denmark.

Cookiebeleid

Wij willen u als bezoeker een gebruiksvriendelijke website bieden met informatie die voor u relevant is. Op www.wodenstore.nl gebruiken we cookies om te zien hoe onze website wordt gebruikt en om de gebruikerservaring te vereenvoudigen en te verbeteren. Alle statistische gegevens zijn anoniem, ze verwijzen niet naar met name genoemde gebruikers.

Wat is een cookie?

Vandaag de dag worden cookies door bijna alle websites gebruikt en ze zijn in veel gevallen noodzakelijk om een specifieke dienst op de website te leveren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op de IT-apparatuur van de gebruiker (zoals een pc, tablet, smartphone, enz.), waardoor de website de apparatuur kan herkennen. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het opstellen van statistieken over de wijze waarop gebruikers de website gebruiken en voor het optimaliseren van de inhoud van de website. Een cookie is een passief bestand en kan geen informatie verzamelen op de computer van de gebruiker en geen computervirus of andere schadelijk programma’s verspreiden.

Sommige cookies worden geïnstalleerd door andere partijen (zogenaamde derde partijen) dan degene die wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser (de URL). Ze kunnen standaardinhoud bevatten, maar het kunnen ook analytische tools of ingesloten reactievelden zijn. Dit betekent dat cookies worden opgeslagen die afkomstig zijn van andere partijen dan de eigenaar van de website.

Sommige cookies worden alleen opgeslagen op uw IT-apparatuur zo lang uw browser geopend is, de zogenaamde sessie-cookies. Andere cookies worden voor een langere periode op uw IT-apparatuur opgeslagen, de zogenaamde permanente cookies.

Wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt, worden er nieuwe sessie-cookies in het tijdelijke geheugen geplaatst, terwijl permanente cookies worden vernieuwd.

Hoe kunt u cookies verwijderen/weigeren?

De manier waarop u cookies weigert of cookies verwijdert die op uw IT-apparatuur zijn geïnstalleerd, is afhankelijk van uw browser.

Verwerking van persoonsgegevens

Voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, raadpleegt u ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, dat u hierboven kunt vinden.

Contact

Als u vragen heeft over dit cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen via customerservice@woden.com