ALS ER IETS MIS IS MET HET PRODUCT

Op uw aankoop is de wet op de verkoop van goederen van toepassing, met inbegrip van de regels inzake gebreken. Dit betekent dat u als consument 24 maanden het recht hebt om een klacht in te dienen, een artikel met gebreken te laten repareren of vervangen, uw geld terug te krijgen of een prijsvermindering te krijgen. Dit hangt af van de specifieke situatie. Vereist is dat de klacht gerechtvaardigd is en dat het gebrek niet is veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product of ander schadelijk gedrag.

 

MOET U BINNEN EEN "REDELIJKE TERMIJN" CONTACT MET ONS OPNEMEN

U moet een klacht indienen binnen een "redelijke termijn" nadat u het gebrek hebt ontdekt. Wij raden u aan zo spoedig mogelijk en uiterlijk 2 maanden na de ontdekking van het gebrek een klacht in te dienen. U kunt uw klacht via de onderstaande link indienen:

DIEN HIER EEN KLACHT IN

Afhankelijk van de specifieke situatie zult u verdere instructies ontvangen van onze klantenservice. Wanneer u uw klacht via Claimlaine indient, dient u het probleem zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven en een duidelijk beeld te geven. Dit zal de behandeling van uw klacht vergemakkelijken en de tijd die nodig is om deze te behandelen tot een minimum beperken.

IN GEVAL VAN GERECHTVAARDIGDE KLACHT ZULLEN WIJ REDELIJKE VERZENDKOSTEN VERGOEDEN

Als de klacht gegrond is, betalen wij u de redelijke verzendkosten terug om de goederen naar ons terug te sturen. Anders moet u alle transportkosten betalen, inclusief onze vrachtkosten voor het terugzenden van de goederen na onderzoek. Vergeet niet dat het artikel altijd in een goede verpakking moet zitten en dat u een verzendbewijs moet krijgen. U bent verantwoordelijk voor het pakket/goederen tot aan onze ontvangst. Bewaar dus het postbewijs en het traceernummer. Opmerking Wij accepteren geen pakketten die onder rembours of vergelijkbaar worden verstuurd.

In januari 2016 is nieuwe wetgeving aangenomen met betrekking tot de wet consumentenklachten. In geval van klacht of anderszins zullen wij altijd helpen. Indien de partijen het niet eens kunnen worden, verwijzen wij naar de website van de EU-Commissie - Online geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/consumers/odr/