Het visleer, datwe voor alle sneakers van WODEN gebruiken, is een afvalproduct van de IJslandsevisserij- en levensmiddelenindustrie. Een industrie waarin slechts 1% van dehuid zelf wordt gebruikt en de rest naar destructie gaat. Het visleer,voornamelijk afkomstig van zalm, is zowel sterk als duurzaam. Dit komt door despeciale kruisvezelstructuur van visleer, waardoor het tot 10 keer sterker isdan kalfsleer. Het visleer wordt zorgvuldig behandeld en gelooid op IJsland.Dit wordt gedaan met behulp van de natuurlijke warmwaterbronnen van IJsland.Daarom is de CO2-uitstoot voor het looiproces 0%.

Duurzame visserij

Ons visleer komt van Nordic FishLeather IJsland. Nordic FishLeather IJsland is MSC gecertificeerd, wat garandeert dat het visleer afkomstig isvan duurzaam gevangen vis.

 De MSC certificering wordt gebruikt om te beoordelen of een visserij goedwordt gerund en duurzaam is. Dat wordt bepaald door een onafhankelijke derde omde transparantie te waarborgen. Op deze manier worden de visvangsten metvoorzichtigheid beheerd, zodat andere soorten en leefomgevingen in hetecosysteem gezond blijven.

Nordic Fish Leather

Verantwoorddesign

01

We maken uit afval de mooiste mode. Verantwoord design. Visleer heeft een lage impact op het milieu.

02

Vissenhuiden zijn normaal gesproken een afvalproduct. Hetverwerken van het visleer voorkomt dat de huiden terug in zee worden gegooid.

03

Bæredygtighed is een vande belangrijkste elementen van Nordic FishLeather. Nordic FishLeather gebruikt alleen huiden van vissen die duurzaam wordengevangen of gekweekt.

04

Visleer wordt al eeuwenlang gebruikt. Het gebruik isgebaseerd op een oude en trotse traditie. Het gebruik van visleer is eeneeuwenoude traditie in Scandinavische samenlevingen langs rivieren, beken enkusten.

05

Hettotale stroomverbruik is CO2-neutraal. NordicFish Leather gebruikt alleen hernieuwbare energie voor de productievan visleer. Er zijn minder energie en minder grondstoffen nodig om visleer teproduceren dan voor conventionele materialen.

06

Milieuvriendelijke productie. Nordic Fish Leather is er enorm trots op dat het een100% duurzaam bedrijf is dat volledig loopt op geothermische energie enwaterkracht. 100% van de stroomvoorziening komt van waterkracht. Het warmewater komt uit warmwaterbronnen in de buurt van de stad waar de fabriek zichbevindt.

07

Visleer weegt niet veel, waardoor het gemakkelijk is ommee te werken. Leer van Nordic FishLeather wordt gebruikt voor een breed scala aan producten zoalsschoenen, riemen, handtassen en diverse accessoires.

08

Visleer is negen keer sterker dan gewoon leer. Degekruiste vezels zorgen voor een duurzamer leer, dat dus zeer geschikt is voorproducten die sterk moeten zijn.

09

Nordic Fish Leather enonze voorgangers werken al meer dan 20 jaar aan oplossingen om van deze overhet hoofd geziene kwaliteitsgrondstof een waardevol product te maken. Deresultaten zijn nu te zien in uitstekende producten die gecreëerd worden doorzowel particulieren als grote ontwerpbedrijven.

ATLANTISCH LEER VAN ZALM

ATLANTISCH LEER VAN ZEEWOLF

ATLANTISCH LEER VAN KABELJAUW